Biskupství brněnské

Výtěžek sbírky z Misijní neděle 2012 přesáhl 19 miliónů korun

Ilustrace
28.2.2013

Světový den modliteb za misie, slavený každoročně předposlední neděli v říjnu, je v České republice známý pod názvem Misijní neděle. Loni tento den, který je spojený s finanční sbírkou na podporu projektů Papežských misijních děl (PMD), připadl na 21. října 2012. Loňská sbírka z Misijní neděle dosáhla v rámci České republiky částky 19 098 407,32 Kč, což je ve srovnání s předchozím rokem 2011 téměř o 5 miliónů více!

Kromě Misijní neděle dárci z České republiky přispívali ještě na projekty podporující bohoslovce a chudé děti v misiích. Celkové příjmy tak v rámci České republiky dosáhly 32 302 821,22 Kč, což je o téměř 6 miliónů více než za rok 2011.

„Všem dárcům upřímně děkuji za tuto systematickou, dobře využívanou a opravdu potřebnou pomoc misiím jménem Papežských misijních děl, misionářů, ale především všech chudých lidí,“ říká k výsledku sbírky P. Jiří Šlégr, ředitel Papežských misijních děl v ČR, a dodává: „Jsme si vědomi, že mnozí se na podpoře misií podílí i přes nesnadnou ekonomickou situaci, a proto mne výsledek z loňské sbírky obzvlášť těší.“ Finanční obnos ze sbírky bude i letos rozdělen na projekty v rámci PMD šíření víry, PMD dětí a PMD sv. Petra apoštola. Detailní informace o rozdělení financí budou k dispozici ve výroční zprávě za rok 2012.

V roce 2012 Papežská misijní díla v České republice podpořila z finančních darů vybraných v rámci Misijní neděle 2011 celkem 45 projektů určených pro světové misie a šíření víry. V 8 diecézích Ugandy, Zambie, Bangladéše a Srí Lanky přispěla na stavbu nebo opravu 12 kostelů či kaplí, 8 klášterů, 5 far a 1 biskupského domu, nákupu vozidla pro pastorační práci, tvorbu rozhlasových programů a na mnoho dalších potřebných aktivit.

Více na www.missio.cz