Biskupství brněnské

Rozvod a život rozvedených v církvi

Ilustrace
13.4.2013

Diecézní setkání pro rozvedené se koná 13. dubna 2013 od 9.00 do 16. 00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla, Petrov v Brně.

Program Diecézního setkání pro rozvedené:

9.00–9.50 hod. Mše svatá v katedrále sv. Petra a Pavla
celebruje Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze

10.00–10.15 hod. Zahájení a úvodní modlitba
slovem zahájí a modlitbou provede P. Mgr. Roman Kubín, ředitel Pastoračního střediska

10.50–11.30 hod. "Ježíš a samařanka" - život rozvedených v církvi
přednáší R.D.ThLic. Petr Šikula

11.45–12.45 hod. přestávka na oběd

12.30–13.30 hod. "Pohled na manželství z církevního práva"
(Co je to katolické manželství? Je možné ho rozvést? Co je to církevní zrušení manželství? Kam se obrátit v závažných manželských těžkostech? Čím se církevní soud zabývá? Příklady z praxe.)
přednáší S.M. Mgr. Dominika Hana Kubíková

13.30–15.00 hod. "Výchova dětí v neúplné rodině"
(Rodina poskytuje dítěti zázemí, hnízdo, prostředí, které ho zásadním způsobem ovlivňuje do dalšího života. Jak může rodič vhodným způsobem minimalizovat negativní dopad neúplné rodiny? Co děti od svých rodičů potřebují navzdory jejich problematické partnerské situaci? Co a jak lze správnými výchovnými principy ve vývoji dětí vhodně podpořit?
přednáší Mgr. Milena Mikulková

15.00–15.30 hod. Diskuze

15.30–16.00 hod. Závěrečná modlitba a požehnání
R.D.ThLic. Petr Šikula

Během dne možnost individuálního rozhovoru s přítomným knězem.

Bližší informace:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno
koordinátor: Mgr. Markéta Klímová, email: marketa.klimova@crsp.cz
tel.: 542 217 464 (recepce), mobil 736 608 607, ww.crsp.cz

http://www.crsp.cz/neuplne-rodiny/73-rozvod-a-ivot-po-rozvodu-v-cirkvi