Biskupství brněnské

Tříkrálová sbírka je radost

Ilustrace
1.2.2013

Malé ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2013 přináší její koordinátor v brněnské diecézi Mgr. Petr Kubíček z Diecézní charity Brno.

 

"Kdo někdy měl něco společného s Tříkrálovou sbírkou, musí potvrdit slova dlouholetého koledníka Pavla z Habrůvky na Blanensku: „Pokud bych měl hodnotit všechny uplynulé ročníky, použil bych nejspíše slovo Radost. Radost, kterou ve mně vzbuzuje vědomí, že lidé nejsou lhostejní k neštěstí druhých a dokáží darovat, ač mají sami často nedostatek“.

Samozřejmě ne vždy je vše tak idylické. Často dochází k složitým situacím. Zejména během distribuce vybavení pro koledníky, kdy je třeba, aby vše bylo na začátku ledna jaksepatří připraveno. To může zkomplikovat nemocnost, počasí nebo pozdní dodávky od výrobců vybavení nebo vše dohromady.

O napínavé situace nemusí být nouze ani během koledování. Vůbec však nelitujeme, že v brněnské diecézi jsme o ně byli letos ochuzeni a zhruba 12 000 koledníků se ve zdraví vrátilo domů. Díky štědrým dárcům, které navštívili, pak v kasičkách zacinkalo či zašustilo přes 18 milionů korun na pomoc lidem v nouzi. Tříkrálová sbírka tak přispěje například k nákupu polohovacích postelí nebo elektrických invalidních vozíků pro klienty pečovatelské služby na Znojemsku, k rekonstrukci střechy Domova svaté Agáty v Břeclavi pro maminky s dětmi v tísni nebo na výstavbu nového chráněného bydlení a dílny pro lidi s mentálním postižením ve Vranově u Brna.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na úspěchu letošní Tříkrálové sbírky, zejména pak dárcům, koledníkům. Neméně pak farnostem a farním charitám. Výsledky budou definitivní až po kontrole všech povinných dokumentů. Více informací naleznete na www.dchb.charita.cz"