Biskupství brněnské

Akce s cyrilometodějskou tematikou v brněnské diecézi

Ilustrace
13.1.2013

Soutěž pro děti o sv. Cyrilu a Metodějovi

V rámci oslav 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu vyhlašuje Biskupství brněnské vědomostní soutěž určenou dětem školního věku (od 3. do 9. třídy ZŠ). Projekt nese název Velkomoravské dobrodružství. Jeho cílem je seznámit děti s životem a odkazem soluňských bratří, připomenout základy naší víry, kultury a vzdělanosti a rozvíjet hodnoty, které jsou ovocem cyrilometodějské mise. Organizaci projektu, který se uskuteční ve třech kolech a zaměří se na tři věkové kategorie, zajišťuje Diecézní katechetické centrum. Do soutěže se mohou zapojit farnosti brněnské diecéze. Bude zahájena 1. února 2013 a potrvá do června 2013.

 

Vstupy do škol

V rámci projektu Vstupy do škol připravuje Biskupství brněnské vzdělávací semináře s tématem Cyril a Metoděj – historie a současnost, určené pro kněze, katechety, pastorační asistenty a učitele, kteří chtějí toto téma prezentovat žákům základních škol při tematicky zaměřených výukových programech. Účastníci semináře získají základní informace a podklady pro realizaci konkrétních programů ve školách. Následně pak mohou žákům ZŠ představit život a dílo bratří Cyrila a Metoděje v historických souvislostech a seznámit je také s významem a odkazem cyrilometodějské mise na Moravu. Vzdělávací semináře v projektu Vstupy do škol organizuje Diecézní katechetické centrum.