Biskupství brněnské

Zvonohra ve Křtinách bude hrát koledy

Ilustrace
25.12.2012

Od 25. prosince 2012 až do Nového roku 2013 bude křtinská zvonohra hrát každý den po polední modlitbě Anděl Páně - ve 12.06 hodin - hrát pásmo koled. Stejně tak ještě večer při západu slunce (začátky zhruba od 15.57 do 16.02 hodin). Pásmo trvá asi čtvrt hodiny, zazní při něm čtrnáct nejznámějších koled.

 

Pro zajímavost připojuje ještě duchovní správce farnosti ve Křtinách, Mons. Jan Peňáz, ještě několik informací o Křtinské zvonohře:

JAK VZNIKLA ZVONOHRA ve Křtinách u Brna?

S výrobou se začalo koncem 90. let minulého století na popud pana děkana Tomáše Prnky ve zvonárně Petra Manouška v Praze - Zbraslavi. Jeho rod pochází z naší farnosti, jeho otec měl dílnu v České u Brna. Při povodni v roce 2002, kdy voda Vltavy dosahovala v jeho dílně výše přes 4 m, vzaly za své již připravené modely, na kterých se podílela maminka zvonaře akademická sochařka paní Květa Manoušková. Proto se odlívalo až v Astenu v Holandsku.
12. 7. 2004 bylo dovezeno 15 zvonů. Požehnal je apoštolský nuncius Mons. Diego Causero v sobotu 9. října 2004.
30. 11. 2006 bylo zavěšeno 12 dalších zvonů. Požehnal je brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle v neděli 15. 4. 2007.
Posledních 6 zvonů bylo ulito zase v Holandsku na jaře 2010 k 800. výročí zjevení Panny Marie. Požehnal je o. Tomáš Prnka v neděli 18. dubna 2010, kdy slavil diamantovou primici – 60 let kněžství. Zvonohra má tedy symbolických 33 zvonů.
Na zvonohru pak měl koncert Radek Rejšek varhaník z pražské Lorety. Umožňují to elektromotory a připojená klávesnice, na níž lze naprogramovat až tisíc písní.
Posledních 6 zvonů stálo 300 tisíc korun, celkové náklady přesáhly 3 miliony korun. Hmotnost všech zvonů činí téměř dvě a půl tuny, přesně 2487,6 kg.
Na požádání je možno zvonohru pustit ručně i jindy (ptejte se na faře nebo v kostele) a vybrat si skupinu písní.


KDY HRAJE ZVONOHRA

Zatím pravidelně jen dvakrát týdně: v sobotu v 18:06 a v neděli ve 12:06 po Anděl Páně, které z věže vyzvání po dobu 5 minut sv. Antonín (1100 kg). Ještě před tím věžní hodiny odbijí na malý cimbál (120 kg) čtyři čtvrtě a na velký cimbál (180 kg) počet skončených celých hodin.

Nejkrásnější je to v sobotu večer, kdy od 17:50 do 17:59 volají na nedělní mši svatou všechny 3 zvony: Panna Maria (1800 kg), sv. Antonín i sv. Terezie (umíráček, 300 kg). Pak sv. Antonín zvoní po dobu 5 minut klekání.
To se zvoní každý den ráno v 6 hodin ráno, v poledne a v 18 h. (za letního času v 19 a o prázdninách ve 20 hodin).
Třikrát denně se tím oznamuje, že uplynula šestá (dvanáctá atd.) hodina (1. až 31.) dne (1. až 12.) měsíce 2012. roku od Vtělení Páně (Ab Incarnatione Domini) – od něhož počítáme náš letopočet. Během zvonění si v modlitbě připomínáme, že
Anděl Páně zvěstoval Panně Marii ......
a že Slovo se stalo Tělem a přebývalo mezi námi ......

CO HRAJE ZVONOHRA

Na programu má zatím tyto skupiny písní:
1. Budiž vděčně velebena -- Chválu vzdejme -- Lurdské Ave -- Na stokrát buď pozdravena -- Růže krásná.
2. Lurdské Ave -- Tisíckráte pozdravujeme tebe -- Zdrávas Maria, anděl Páně z nebe -- Nastokrát buď pozdravena.
3. Růže krásná -- K nebesům dnes zaleť písní -- Před věky zvolena -- Horo krásná, spanilá.
4. Zdrávas Maria, anděl Páně z nebe -- Ježíši, Králi nebe a země -- K nebesům se orla vzletem -- Sbohem, má radosti.
5. Pásmo 14 vánočních koled, celková délka 17 minut:
Chtíc, aby spal -- Narodil se Kristus Pán -- Nesem vám noviny -- Veselé vánoční hody -- Slyšte, slyšte, pastuškové -- Jak jsi krásné, neviňátko -- Tichá noc, přesvatá noc -- V půlnoční hodinu -- Dej Bůh štěstí -- Poslouchejte křesťané -- Já bych rád k Betlému -- Z nebe jsi přišel --Vítaný buď, Ježíšku -- Pásli ovce valaši.
6. Narodil se Kristus Pán -- Chtíc, aby spal -- Nesem vám noviny -- Veselé vánoční hody -- Vítaný buď Ježíšku.
7. Tichá noc -- Slyšte, slyšte, pastuškové -- Jak jsi krásné, neviňátko -- Pásli ovce valaši -- Já bych rád k Betlému.

SEZNAM ZVONŮ PODLE VELIKOSTI
se jménem svatého patrona, s důvody, proč byl vybrán, se jménem dárců a údaji o průměru, hmotností a tónu.

L. P. 2004
1. Sv. Anna, patronka vedlejší kaple, věnovali poutníci, průměr 845 mm, hmotnost 364 kg, tón A#
2. Dar Jihomoravského kraje, průměr 800 mm, hmotnost 304 kg, tón H1, - L. P. 2006 !
3. Sv. Josef, k jehož cti byla plánovaná kaple v druhých ambitech, věnovala farnost Křtiny, průměr 759 mm, hmotnost 260 kg, tón C2,
4. Sv. Apolena, jejíž socha je na bočním oltáři, věnovala ctitelka Panny Marie, průměr 720 mm, hmotnost 222 kg, tón C# - L. P. 2006 !
5. Sv. Barbora, jejíž obraz je na bočním oltáři, v románských zemích patronka hasičů, věnovali Kratochvílovi Brno, průměr 682 mm, hmotnost 192 kg, tón D2
6. Sv. Tomáš, věnoval P. Tomáš Prnka, průměr 640 mm, hmotnost 156 kg, tón D#
7. Sv. Václav, věnovalo občanské sdružení Vallis baptismi (Údolí křtu) založené na podporu poutního místa, průměr 605 mm, hmotnost 134 kg, tón E2
8. Sv. Matouš, evangelista, věnovali Eva a Vlastimil Měchurovi, průměr 575 mm, hmotnost 115 kg, tón F2
9. Sv. Marek, evangelista, věnovala Jitka a Jaroslav Bůškovi z Ústí n. Labem, průměr 543 mm, hmotnost 99 kg, tón F#
10. Sv. Lukáš, evangelista, věnovalo sdružení brněnské mládeže Elpis, jehož členové sem pravidelně putují pěšky, průměr 516 mm, hmotnost 85 kg, tón G2
11. Sv. Jan, evangelista, jehož socha je na oltáři Sv. kříže, věnovali Kateřina a Miloslav, Svatoslav, Marie a Jan Pokorných ze Křtin, průměr 491 mm, hmotnost 73 kg, tón G#
12. Svatí Cyril a Metoděj, kteří zde velmi pravděpodobně sami křtili, s prosbou: "Dědictví otců zachovej nám, Pane!", věnovala katolická sportovní organizace Orel, průměr 462 mm, hmotnost 62 kg, tón A2
13. Sv. Anežka Přemyslovna, věnovali Jitka a Stanislav Navrkalovi z Blanska, průměr 444 mm, hmotnost 56 kg, tón A#
14. Sv. Augustin, tvůrce premonstrátské řehole, věnovali Vanda a Emil Páskovi ze Křtin, průměr 416 mm, hmotnost 47 kg, tón H2
15. Sv. Norbert, zakladatel premonstrátů, kteří zde půl tisíciletí působili, věnovali farníci z Březiny, průměr 417 mm, hmotnost 46 kg, tón C3
16. Sv. Kryštof, patron řidičů, cestujících a hostinských, na památku stavitele současného kostela opata Kryštofa Jiřího Matušky věnovali Ilona a Zdeněk Farlíkovi ze Křtin, průměr 385 mm, hmotnost 39 kg, tón C#
17. Sv. Markéta, věnovali Milan a Markéta Bezroukovi ze Křtin, průměr 366 mm, hmotnost 34 kg, tón D3

L. P. 2006
18. Sv. Libor, věnoval Libor Janečka, průměr 339 mm, hmotnost 26 kg, tón D#
19. Dar občanů ze Křtin, průměr 323 mm, hmotnost 23 kg, tón E3
20. Sv. Ludmila, věnovala rodina P. Tomáše Prnky, průměr 313 mm, hmotnost 22 kg, tón F3
21. Dar ŠLP Mendlovy univerzity Brno, průměr 295 mm, hmotnost 18 kg, tón F#
22. Dar Maltézského řádu, průměr 280 mm, hmotnost 16 kg, tón G3
23. Sv. Florián, v zaalpských zemích patron hasičů, věnovali manželé Novákovi ze Skaštic, průměr 268 mm, hmotnost 14 kg, tón G#
24. Dar zastupitelstva Městyse Křtiny v letech 2002 – 2006, průměr 254 mm, hmotnost 12 kg, tón A3
25. Díky za uzdravení, věnovala Marie Kalivodová z Dětkovic, průměr 242 mm, hmotnost 10 kg, tón A#
26. Sv. Cecilie, patronka chrámové hudby, věnovali manželé Prchalovi z Kuřimi, průměr 231 mm, hmotnost 9 kg, tón H3
27. Sv. Věra, věnoval Jiří Lupínek z Brna, průměr 226 mm, hmotnost 9 kg, tón C4

L. P. 2010
28. Pater Tomáš, věnoval P. Tomáš Prnka, průměr 215 mm, hmotnost 7,6 kg, tón Cis 4
29. Panna Maria, věnoval P. Tomáš Prnka, průměr 214 mm, hmotnost 7,4 kg, tón D 4
30. Sv. Karel, věnovala Markéta Bezrouková, průměr 206 mm, hmotnost 7 kg, tón Dis 4
31. Sv. Alžběta, věnovala farnost Vnorovy, průměr 200 mm, hmotnost 6,6 kg, tón E 4
32. Sv. Archanděl Michael, kníže vojska nebeského, ochránce proti zlobě a úkladům ďáblovým, věnovali Jaroslava a Antonín Oujezdští a Ljuba a Karel Petrželovi, průměr 195 mm, hmotnost 6,3 kg, tón F4
33. Sv. Alois, věnovala Markéta Bezrouková, průměr 187 mm, hmotnost 5,7 kg, tón Fis 4

Zvoňte, zvony, na vzkříšení,
na křesťanstva obrození,
svolávejte důtklivě
k vroucí zbožné modlitbě.