Biskupství brněnské

Kdo byl svatý Mikuláš?

Ilustrace
6.12.2012

Každoročně se večer 5. prosince vydají do ulic stovky Mikulášů s anděly. Kdo byl vlastně sv. Mikuláš? Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u Mikulášovy osoby v pestrý celkový obraz: Mikuláš byl světec a přítel dětí, patron zajatců, biskup, mučedník a pomocník v nouzi.

 

Sv. Mikuláš se narodil kolem r. 270 v řeckém Patrasu. Kolem roku 300 se jako mladý muž stal biskupem v Myře (Turecko). Brzy poté tam začalo pronásledování křesťanů. I Mikuláš se dostal kolem r. 310 do zajetí a byl v žaláři těžce trýzněn. Ještě poznamenán mučením, vystoupil r. 325 na Nicejském koncilu. Více se o jeho životě a působení s jistotou neví. Je známo už jen přibližné datum biskupova úmrtí: 6.12. mezi roky 345 a 351.

Mikulášův kult se rozšířil asi po dvou staletích ve východní církvi, později i ve slovanských zemích. K největšímu Mikulášovu uctívání došlo od 8. století v Rusku, jehož je od té doby patronem. Od 10. století je úcta k sv. Mikuláši rozšířena v Německu, Francii a Anglii a od 11. století v Itálii, kam italští piráti přenesli v Turecku uloupené Mikulášovy ostatky. Dodnes jsou uloženy v bazilice sv. Mikuláše v jihoitalském městě Bari.

Štědrost světce vychází z legendy o obdarování tří dcer zadluženého otce, který se rozhodl prodat své dcery do nevěstince. Když se o tom dozvěděl sv. Mikuláš, vhazoval otevřeným oknem do ložnice dívek tři noci za sebou peníze, jimiž jejich otec mohl nejen splatil dluhy, ale ještě zbylo i na věno. Z této legendy vychází i typické zobrazování sv. Mikuláše se třemi zlatými jablky na knize.

Sv. Mikuláš (St. Nicolaus) naděluje dětem dárky o Vánocích v Anglii, USA, Švédsku a v dalších zemích. Ke spojení postavy sv. Mikuláše s vánoční nadílkou však ve střední Evropě nedošlo. V české tradici se mikulášská nadílka konala vždy v předvečer světcova svátku. U nás o tom pojednávají nejstarší zápisy již ze 14. století. Jinde, např. v některých oblastech Slovenska, se Mikulášova štědrost připomíná přesně v den jeho památky, 6.12., v ranních i večerních hodinách.

Z biskupa Mikuláše se tedy v našich dnech stal náš "stědrý" Mikuláš, který v předvečer 6. prosince obdarovává děti. Můžete se s ním setkat nejen v ulicích, ale také na mikulášských besídkách a nadílkách ve farnostech a sborech.

Více informací o akcích http://www.krestanskevanoce.cz

 

 

(S využitím textů Tiskového střediska ČBK)