Biskupství brněnské

Setkání účetních farností brněnské diecéze

Ilustrace
24.11.2012

Všichni, kdo se zabývají účetnictvím farností (jednoduchým i podvojným), jsou zváni v sobotu 24. listopadu 2012 v době od 9.30 hodin na Biskupství brněnské (sál v budově Petrov 5) ke společnému (pracovnímu) setkání.

 

Jak uvádí paní Jitka Mikulová z finanční účtárny Biskupství brněnského, setkání by mohlo proběhnout formou pikniku – tedy společného občerstvení z přinesených potravin a programových příspěvků. Potraviny zajistí biskupství formou společného oběda ve 12.30 hodin. O programové příspěvky jsou žádáni také zájemci o setkání – k tématům z oblasti účetnictví a daní, která během roku řešili a o kterých mohou informovat ostatní.

 

Navržená témata:

- Informace o novém partikulárním zákonu o správě majetku 5.2 (zveřejněno v ACEB 9/2012 nebo na stránkách Biskupství brněnského)

- Evidence majetku a jak se promítá do účetní závěrky

- Ocenění majetku – otázky, které nás napadly během roku

- Základ pro výpočet příspěvku na potřeby diecéze

- Co budeme přikládat k účetní závěrce

 

Účast prosím potvrďte paní Jitce Mikulové.

 

Kontakty:
Tel. 533 033 235
736 607 014
mikulova@biskupstvi.cz