Biskupství brněnské

V Katolickém gymnáziu Třebíč mají speciální místnost pro jednání s rodiči

Ilustrace
26.10.2012

Od letošního školního roku je v areálu Katolického gymnázia Třebíč speciální místnost pro jednání s rodiči. Podle ředitele Pavla Kršky bylo potřeba najít klidnou místnost, kde by se mohli rodiče setkávat s učiteli a nerušeně, bez přítomnosti dalších lidí, probrat studijní i jiné záležitostí svých dětí.

 

Speciální místnost vznikla souběžně s budováním nové učebny religionistiky a studovny. „Učitelé mají v místnosti k dispozici počítač, aby se mohli podívat do systému, kde jsou zaznamenané studijný výsledky jednotlivých studentů. Rodiče tuto novinku oceňují a učitelé samozřejmě také. Některé záležitosti je rozhodně lepší probrat osobně, bez účasti cizích lidí,“ říká Pavel Krška.

Katolické gymnázium Třebíč se zapojuje do různých projektů, které přispívají ke zlepšení materiálového vybavení školy. Vedle nové venkovní učebny má gymnázium také zcela novou počítačovou učebnu pro třicet dva studentů.