Biskupství brněnské

Letos uplyne 205 let od založení brněnského Kněžského alumnátu

Ilustrace
13.10.2012

Brněnský alumnát byl založen na podzim roku 1807, třicet let po zřízení brněnské diecéze. Téměř sto padesát let formoval nastupující kněžskou generaci.

Brno: Jak uvádí brněnský biskup Vojtěch Cikrle v úvodu tematické publikace P. Jindřicha Zdeňka Charouze, O.Praem. Brněnský alumnát – Výchova a vzdělávání duchovenstva v letech 1807 - 1950: „ Život a obětavá služba kněží v průběhu staletí vytvořila pevné základy, na nichž dodnes stavíme. I když nám některé akcenty tehdejší kněžské formace připadají zastaralé a poplatné minulým časům, možná stejně budou vidět naši nástupci to, co je považováno za nejlepší a nejdůležitější dnes. Přesto je možné uprostřed měnících se okolností a způsobů přípravy kněží zahlédnout podstatu, která se v běhu času nemění: přijmout a prožít své povolání na plný úvazek.

I když samotný objekt semináře na Antonínské ulici (v němž se v současnosti nachází rektorát VUT Brno) byl církvi opakovaně zabaven totalitní mocí, stále trvá velké přání mnoha lidí, aby neubývaly počty těch, kteří jsou a budou v podobných zařízeních připravováni pro kněžskou službu. A aby to byli opravdoví dělníci na vinici Páně.“