Biskupství brněnské

Den otevřených dveří Oblastní charity Brno

Ilustrace
27.9.2012

Den otevřených dveří Oblastní charity Brno se koná dne 27. září 2012 v Denním přechodném pobytu pro seniory (Strnadova 14), v Domově pokojného stáří (Kamenná 29) a v Chráněném bydlení sv. Michaela a kavárně Anděl (Gorkého 34).

Více v přílohách:

Strnadova

Kamenná

Gorkého