Biskupství brněnské

Celostátní setkání animátorů seniorů 2012

Ilustrace
25.10.2012

Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové pořádá již VI. ročník celostátního setkání animátorů seniorů, které se uskuteční 25. – 26. října 2012 v Hradci Králové. 

Program šestého ročníku nabídne bohoslužbu s biskupy, přednášky s odborníky, benefiční koncert nebo interaktivní besedy. Do Hradce Králové zavítá biskup František Václav Lobkowicz, Aleš Opatrný, Kateřina Lachmanová, Jan Rybář, Michael Slavík a další hosté. Záštitu nad akcí převzal biskup Jan Vokál, náměstek hejtmana Vladimír Derner a Národní centrum pro rodinu. 

Celostátní setkání animátorů seniorů je akce určená lidem různých věkových kategorií z celé ČR, kteří se věnují nebo chtějí věnovat pastorační práci se seniory – zejména na diecézní úrovni, ve farnostech, domovech pro seniory apod.

Podrobný program setkání je následující:

Čtvrtek 25. 10.

 Nové Adalbertinum (Velké náměstí) – chodba přízemí

 8:00 – 9:20 – registrace

 Kostel Nanebevzetí Panny Marie

8:50 – 9:20 – předprogram Moses (MOdlitba animátorů za SEniory a Službu) inspirovaný starozákonními modlitbami

9:30 – slavnostní bohoslužba – hlavní celebrant Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D., kazatel Mons. František Václav Lobkowicz OPraem.

Nové Adalbertinum – Velký sál

10:45 – 11:45 – P. Jan Rybář SJ: „Práce se seniory jako výzva pro církev v dnešní době“

11:45 – 12:00 – přestávka

12:00 – 13:00 – Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.: „Lidová zbožnost včera a dnes“

13:00 – 14:30 – oběd, přestávka

14:30 – 15:30 – PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D.: „Smíření v životě seniorů“

15:30 – 15:45 – přestávka

15:45 – 16:45 – PhDr. Josef Vaško: „Metody aktivizace seniorů“

od 16:45 – přestávka, ubytování

Adalbertinum (třída ČSA) – Velký sál

19:00 – benefiční koncert pro širokou veřejnost – židovský soubor Mišpacha (výtěžek bude věnován Domovu sv. Josefa na podporu pacientů s roztroušenou sklerózou).

Doprovodný program koncertu:

- ochutnávka izraelských vín

- prezentace zájezdů do Izraele

- slosování o ceny

 

Pátek 26. 10.

Nové Adalbertinum – Velký sál (a další sály)

8:00 – 8:45 – registrace

8:45 – 9:45 – Mons. Michael Slavík, Th.D.: „Umět odejít jako Mojžíš“

9:45 – 10:00 – přestávka

10:00 – 12:00 – tematické besedy (práce ve skupinách):

- Biblické příběhy a dramatická výchova – PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.

- Bible a biblické postavičky – PhDr. Marie Klašková, Doc. Petr Chalupa, Th.D.

- Biblické tance – společenství Lahashem Plzeň

12:00 – 12:45 – závěrečná reflexe

12:45 – 13:00 – zakončení

13:00 – oběd

Informace a přihlášky:

Biskupství královéhradecké
Diecézní centrum pro seniory
Velké nám. 35
500 01 Hradec Králové

tel.: 495 063 661
mobil: 737 215 328, 734 435 368
email: animatori@bihk.cz
web: www.animatori.cz (online přihláška, aktuality, základní informace,...) skype: animatori-CR

Uzávěrka doručení přihlášek a plateb: 12. 10. 2012

Další informace v příloze