Biskupství brněnské

Ostatky blahoslaveného papeže Jana Pavla II. v Maria Hilfe

Ilustrace
15.9.2012

Dne ‎5. září 2012 předá v Krakově kardinál Dziwisz poutnímu místu Maria Hilfe ostatky blahoslaveného papeže Jana Pavla II.

Intronizace v poutním kostele proběhne 15. září 2012 v 11.30 hodin za přítomnosti, kardinála Joachima Meisnera na Poutii národů k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor. Mottem poutě jsou slova "Sjednoceni vírou a láskou".
Mši svatou budou v 11.30 hodin slouži biskupové z Německa, Polska a České republiky. Hlavním celebrantem bude Joachim kardinál Meisner z Kolína nad Rýnem, koncelebranty budou ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz a opolský arcibiskup Alfons Nossol. Mši přenáší v přímém přenosu TV NOE.

Program Pouti národů k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor:

  • 10.00 Přivítání poutníků P. Stanislavem Lekavým a P. Petrem Tarlinskim
  • 10.10 Společná modlitba růžence
  • 10.20 Pobožnost křížové cesty na poutním místě
  • 11.20 Příprava ke mši svaté
  • 11.30 Mše svatá , kterou budou slavit společně kardinál Joachim kardinál Meisner z Kolína nad Rýnem, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons.. Alfons Nossol, arcibiskup z Opole a další kněží a spolubratři.

Po mši svaté se uskuteční slavnostní intronizace a umístění ostatků blahoslaveného Jana Pavla II.

  • 14.00 Pobožnost ke cti Panny Marie a bl. Jana Pavla II.

Z Jeseníku pojede v tento zvláštní den autobus o kostela v 7.00 hodin a zastavuje na všech obvyklých zastávkách. Zpět z poutního místa je rovněž odvoz autobusem zajištěn. Další informace na tel. 5824 425 916 a www.mariahilf.cz

Plakát

Ostatky