Biskupství brněnské

Policie měla cvičení na Petrově

Ilustrace
31.8.2012

V pátek 24. srpna 2012 se v prostorách katedrály sv. Petra a Pavla na Petrově a Diecézního muzea uskutečnil výcvik v rámci Letního branně vzdělávacího semináře pořádaného Městskou policií Brno. Tyto semináře jsou určeny pro účastníky a absolventy Senior akademie – vzdělávacích kurzů v oblasti prevence kriminality zaměřených na posluchače vyššího věku. Tentokrát bylo do programu zařazeno vedle krytů civilní obrany Husova a Nové Sady také Diecézní muzeum.

 

Během celého dopoledne se na Petrově vystřídalo všech téměř 200 účastníků semináře. Na zdárný organizační průběh dne dohlíželi uniformovaní strážníci, pracovníci Diecézního muzea se ujali odborného výkladu a provedli návštěvníky v expozici Vita Christi i v katedrále.

Podle okamžitých ohlasů z publika, zasvěcených debat i na místě vyřčených díků lze usuzovat, že vybrat objekt Diecézního muzea do plánu branně vzdělávacího semináře byl krok správným směrem. Někteří z návštěvníků již naše muzeum znali a mnozí další se poprvé lépe dozvěděli o tom, že brněnské podzemí skrývá krom pivnic a vojenských objektů také skvosty kulturního a duchovního dědictví. Celý den byl organizován s policejní precizností a podle přesného časového harmonogramu. Přesto nám ale bylo odpouštěno drobné překračování vymezené doby provázení, protože to bylo způsobováno především zvídavými otázkami publika, které ani po absolvování dlouhého programu nepolevovalo v pozornosti. O úspěchu a ohlasu akce svědčí i to, že sami pracovníci Odboru prevence Městské policie Brno si v rámci sebevzdělání objednali komentovanou prohlídku expozice Diecézního muzea. Přijdou ve čtvrtek 30. srpna 2012 ve 15.45 hodin – tedy hned po konci jejich řádné pracovní doby.

 

text Hana Polívková