Biskupství brněnské

Charita spustila webové stránky připomínající velké povodně v České republice

Ilustrace
9.7.2012

Letos si připomínáme dvě důležitá výročí: patnáct let od velkých povodní na Moravě (1997) a deset let od povodní, které zasáhly zejména povodí českých řek (2002). Tato jubilea přiměla Charitu České republiky ke spuštění internetových stránek k oběma těmto událostem, které značně ovlivnily činnost Charity v minulých letech. Na stránkách jsou také materiály k dalším záplavám, kde Charita ČR pomáhala s odstraňováním následků živelných pohrom.

Webové stránky budou průběžně doplňovány.

Adresa: http://povodne.charita.cz