Biskupství brněnské

Charita si připomíná patnáct let od velkých povodní na Moravě

Ilustrace
9.7.2012

Přírodní katastrofa mimořádného rozsahu, která postihla v červenci 1997 velké území Moravy a Slezska. Povodeň byla zatěžkávací zkouškou nejen pro státní organizace a složky záchranného systému, ale také pro Charitu. Arcidiecézní charita Olomouc okamžitě vytvořila krizový štáb a organizovala pomoc, farní a oblastní Charity na zaplaveném území poskytovaly nepřetržitě nejen své služby, ale zapojily se ihned i do pomoci evakuovaným, rozvozu humanitární pomoci a brigád na odstraňování následků. Z charitního konta Povodeň byla poté poskytována pomoc rodinám a obcím až do konce roku 1999.

Více na patnáct let od velkých povodní na Moravě (1997)