Biskupství brněnské

Kněžská pouť do Kostelního Vydří 2012

Ilustrace
16.7.2012

Tradiční pouť kněží (nejen) brněnské diecéze se uskuteční v pondělí 16. července 2012 od 10.00 hodin v Kostelním Vydří. Hlavním celebrantem bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Kostelní Vydří: Chrám Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří, významné poutní místo brněnské diecéze, o němž se dochovaly první zmínky až ze 14. století, se každoročně stává v den svátku Panny Marie Karmelské (16.7.) dějištěm kněžské pouti.

Program:

  • 10.00 hodin mše, hlavní celebrant brněnský biskup Vojtěch Cikrle
  • občerstvení v klášteře
  • 12.30 hodin společný program pro kněze a jáhny v kostele: modlitba uprostřed dne a přednáška doc. Ing. Mgr. Aleše Opatrného, Th.D. s názvem Víra ve světě, který říká, že je nevěřící
  • adorace a požehnání.


Poutní místo v Kostelním Vydří bylo založeno Gerhardem Jindřichem Butz z Rolsbergu, který nechal v roce 1709 postavit malou zděnou kapli a do ní namalovat obraz Panny Marie Karmelské. Bylo to na popud telčského rodáka Jana Karla Jáchyma Slavaty – v té době vlastně bratra Karla Felixe od svaté Terezie, bosého karmelitána. Prvním impulsem byly zvláštní úkazy na kopci nad obcí Kostelní Vydří, o kterých bude řeč později. Roku 1735 Matěj Jindřich Butz, který panství zdědil, požádal olomouckou konzistoř (brněnské biskupství tehdy ještě neexistovalo) o stavbu větší kaple a obydlí pro kněze, protože stávající kaplička nestačila přílivu poutníků. Nová kaple byla posvěcena 11. dubna 1738 Janem Matějem Butzem z Rolsbergu, olomouckým kanovníkem, synem Matěje Jindřicha. Jeho bratr Josef Ignác zde pak slavil svou první mši svatou,“ vypráví o historických začátcích známého poutního místa nedaleko Dačic v jižních Čechách jeho duchovní správce P. Jeroným Ertelt z Řádu karmelitánů.