Biskupství brněnské

Vzácné fresky v Nebovidech

Ilustrace
1.6.2012

O kostele sv. Kříže v Nebovidech hovoří prameny již od 14. století. Jedinečné gotické nástěnné malby se zachovaly v nebývalém rozsahu (několik set m2) na stěnách lodi, tak v presbytáři kostela.

Při opravě elektrických rozvodů v kostele v roce 1992 fresky náhodně objevil pan Josef Bartl.
Odkrytí a restaurování maleb provedl v letech 1992 až 2007 moravský restaurátor, akademický malíř František Sysel.

V průběhu večera bude freskám věnován samostatný program, při kterém v přednášce o ikonografii maleb a stavebně historickém průzkumu promluví PhDr. Kateřina Dvořáková a Martin T. Hotárek.

Více: starosta obce Nebovidy Milan Mojžíš, +420 725 111 409