Biskupství brněnské

Duchovní akce na Znojemsku v dubnu a květnu 2012

Ilustrace
15.4.2012

Přehled duchovních akcí na Znojemku v dubnu a květnu 2012:

 

15. 4. v 15.00 hodin - Popice: měsíční modlitba v poutní kapli, pěší poutníci odcházejí ve 14.00 hodin z Kraví hory

22. 4. v 18.00 hodin - fara u kostela sv.Mikuláše ve Znojmě: Kurz víry

28. 4. 9.00 -16.00 hodin - fara u kostela sv.Mikuláše ve Znojmě: pokračování kurzu plánování rodičovství

3. 5. ve 20.00 hodin - kostel sv. Mikuláše ve Znojmě: adorace

5.5. v 18.00 hodin - Hluboké Mašůvky: měsíční pouť

6.5. neděle odpoledne poutní zájezd do Dobré Vody u Jemnice, Kdousova, Hájku a Velkého Újezda. Autobus odjíždí ze Znojma ve 13.30 hodin

8.5. Jednodenní pěší pouť do Tří Dubů v Rakousku (40 km), vychází se v 6.30 hodin od kostela sv. Mikuláše ve Znojmě, mše u Tří Dubů bude slavena v 19.00 hodin

13.5. v 15.00 hodin požehnání opravené sochy sv. Jana Nepomuckého při silnici Konice – Popice

20. 5. v 9.00 hodin - kostel sv. Mikuláše ve Znojmě: udělování svátosti biřmování

27.5. v 17.00 hodin - kostel sv. Mikuláše ve Znojmě: májová pobožnost , v 18.00 hodin zakončení kurzu víry.