Biskupství brněnské

Popeleční středa 2012 v katedrále na Petrově

Ilustrace
22.2.2012

Popeleční středou (letos 22. února) vstupuje katolická církev na celém světě do postní doby.
Bohoslužby v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně budou slouženy v 7.30 a v 17.30 hodin. Mši v 17.30 hodin bude předsedat generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek.

Brno: Popeleční středa" v liturgickém kalendáři katolické církve je středa, která předchází 1. postní neděli a označuje začátek postní doby. V tento den kněz na znamení pokání a obrácení uděluje popelem při bohoslužbě znamení kříže na čelo (= popelec) a říká: "Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš" nebo "Obraťte se a věřte evangeliu". Popel, symbol smrti a nicotnosti bytí, se získává ze spálených ratolestí posvěcených v předešlém roce na Květnou neděli. Popeleční středa je pro věřící jedním ze dvou dnů přísného postu (druhým je Velký pátek).

Pro chvíle ztišení a rozjímání, které k této době patří, nabízí své prostory Diecézní muzeum (Petrov 1).