Biskupství brněnské

Obřad zařazení katechumenů mezi čekatele křtu 2012

Ilustrace
26.2.2012

Několik desítek katechumenů z brněnské diecéze bude v neděli 26. února 2012 při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla  od 10.30 hodin  ve společenství s jejich kněžími, jáhny, katechety, kmotry, přáteli a všemi, kteří katechumeny doprovázejí v době jejich přípravy, přijato mezi čekatele křtu.

Obřadům bude předsedat kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla R.D. ThLic. Petr Šikula.  Těmito obřady vstupují katechumeni do období bezprostřední přípravy na křest, který přijmou ve svých farnostech letos o Velikonocích. V loňském roce bylo o Velikonocích v brněnské diecézi pokřtěno přes 120 dospělých osob.