Biskupství brněnské

Zvěst Starého zákona ve světle dějin Izraele

Ilustrace
24.1.2012
Zvěst Starého zákona ve světle dějin Izraele aneb jak nám při četbě Bible může pomoci znalost jejího historického pozadí je název přednášky ThMgr. Milana Klapetka, která zazní dne 24. 1. 2012 v 19.00 hodin v klubu VeSPOD Salesiánského střediska mládeže, Kotlanova 13, Brno-Líšeń.