Biskupství brněnské

Živý betlém v Brně - Lískovci

Ilustrace
25.12.2010
Přijměte pozvání na společné prožití svátečního odpoledne, kdy naše cesty budou směřovat do starobylého Betléma, abychom znovu mohli prožít tento stále živý příběh.Živý betlém je jako každoročně možné zhlédnout 25. prosince 2010 od 16.00 hodin u kostela Svatého Jana Nepomuckého v Brně - Starém Lískovci, Elišky Přemyslovny 27.