Biskupství brněnské

Brněnské betlémy 2010

Ilustrace
24.12.2010
betlemy Projekt navazuje na již realizovaný projekt Historické betlémy v centru Brna a umožňuje návštěvníkům prohlídku betlémů nejen v centru města, ale nově také v dalších brněnských kostelech, kde mají návštěvníci možnost zhlédnout vzácné betlémy, jako např. betlém v kostele v Králově Poli, v kostele sv. Augustina v Masarykově čtvrti, nedávno restaurovaný betlém v kostele sv. Leopolda u Milosrdných bratří nebo unikátní betlém v Brně-Komíně, kde známý brněnský řezbář Jaroslav Vaněk zvolil pro figury dary přinášejících rolníků a pastýřů podobu komínských, resp. žabovřeských či jundrovských vesničanů v místních krojích.

Od 24. prosince, po celé vánoční období, jsou tyto betlémy vystaveny v brněnských kostelech. Pro snadnou orientaci a informace o historii betlémů je vydán tiskový propagační materiál – plakát a skládaný letáček s historií jednotlivých betlémů, který je k dispozici v brněnských kostelech i na turistických informačních centrech. Součástí skládaného letáčku je také časový rozpis, kdy je možné betlémy v jednotlivých kostelech navštívit.

V letáčku jsou prezentovány betlémy třinácti brněnských kostelů, které návštěvníci opět poznají podle poutačů se žlutou kometou.

Betlém v katedrále sv. Petra a Pavla (v kryptě katedrály je již od 28. 11. výstava dřevěných betlémů a figur Tomáše Štolby)
Betlém v kapucínském kostele Nalezení sv. Kříže
Betlém v minoritském kostele sv. Janů
Betlém v kostele sv. Jakuba
Betlém v kostele sv. Tomáše
Betlém v kostele sv. Michala
Betlém v kostele sv. Maří Magdalény
Betlém v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie
Betlém v kostele sv. Leopolda
Betlém v kostele sv. Augustina v Masarykově čtvrti
Betlém v kostele sv. Vavřince v Brně-Komíně
Betlém v kostele Nejsvětější Trojice v Brně-Králově Poli
Betlém v kostele sv. Jana Nepomuckého v Brně-Lískovci (zde jsou návštěvníci srdečně zváni na Živý betlém, který se koná každoročně 25. prosince od 16 hod. v parku vedle kostela)

Brožura s historií jednotlivých betlémů