Biskupství brněnské

Noc žalmů v Brně-Židenicích

Ilustrace
3.12.2010
Adventní bdění ve farním kostele v Brně-Židenicích proběhne od pátku 3. prosince 2010. Tato NOC ŽALMŮ je určena všem, kdo chtějí číst nebo naslouchat Božímu slovu. Zváni jsou všichni bez rozdílu, zvláště pak všichni z různých farních společenství.

PROGRAM:
pátek 3.12.2010 až sobota 4.12.2010

18.00 hodin Mše svatá
19 - 21 hodin Výstav Nejsvětější svátosti (první pátek)
21 - 6 hodin NOC ŽALMŮ

  • Setkání společenství farnosti (čtení žalmů, rozjímání, modlitba chval, díků a proseb, žalmové zpěvy)
  • Souvislé čtení žalmů (prokládané hudebními vstupy) až do rorátů
  • Asi ve 22.45 hodin scénka o tom, jak se Bůh stará o lidskou duši

  • 6 hodin Roráty

    Zájemci o čtení se mohou hlásit na noczalmu@seznam.cz nebo na tel.č.: 604 690 772.