Biskupství brněnské

Fórum mládeže 2010

Ilustrace
15.10.2010 - 17.10.2010
Plakátek Fórum mládeže na téma: „Různé závislosti v životě mládeže“ se uskuteční v Diecézním centru života mládeže v Osové Bítýšce ve dnech 15. až 17. 10. 2010.

Jak říká P. Roman Kubín: "Chceme, aby mladí měli možnost diskutovat s otcem biskupem Vojtěchem a aby také otec biskup mohl naslouchat jejich názorům v této oblasti. Našimi hosty budou také PhDr. Josef Zeman, CSc. a S. M. Immaculata Konvalinková, kteří budou mít přednášky k tématu závislostí. V panelové diskusi shrneme podněty, které vznikly v diskusních skupinkách..."

Sobotní večer bude patřit koncertu SONGS FOR GOD - křesťanský symhonic art-rock projekt.
Více informací ke koncertu na http://laudes.animata.cz nebo v příloze.

Přihlásit se je možné (elektronicky i poštou) do 11.10. 2010 na adresu:
DCM Brno, Petrov 5, 602 00 Brno,
nebo oscanovanou na e-mail:dcm.brno@biskupstvi.cz