Biskupství brněnské

Večer důvěry v Brně

Ilustrace
9.10.2010
Plakátek V sobotu 9. 10. 2010 se v kostele Nanebevzetí Panny Marie (u jezuitů) v Brně uskuteční ekumenické setkání Večer důvěry, určené zejména pro mladé lidi ze všech církví.

Setkání se koná v rámci Poutě důvěry na zemi, kterou organizuje komunita bratří z Taizé. Navazuje na Dny důvěry, jež se konaly v Brně roku 2010, a má být i jakousi přípravou na evropské setkání mladých v Rotterdamu na přelomu roku 2010/ 2011 a na další české Dny důvěry, plánované na rok 2011.

Na programu jsou biblické úvody, které povedou duchovní z různých církví, a sdílení v malých diskusních skupinkách. Vrcholem večera bude společná ekumenická modlitba se zpěvy Taizé, na kterou jsou srdečně zváni všichni lidé dobré vůle a zvláště brněnské rodiny a farnosti, které se zapojily do organizace loňských Dnů důvěry.

Hostem večera bude bratr Wojtek z Taizé, pověřený duchovní péčí o mladé z České republiky.

Bližší informace najdete na webu: http://www.dnyduvery.cz/vecer-duvery-2010/

Program:
17:00–17:15 ... Zahájení, představení večera
17:15-18:00 ... Biblické úvody
18:00-19:00 ... Diskusní skupinky k biblickým úvodům
19:00-19:45 ... Přestávka, občerstvení
19:45-20:00 ... Představení hostitelského kostela
20:00-21:30 ... Společná modlitba pro všechny příchozí
21:30-23:30 ... Agapé, individuální sdílení