Biskupství brněnské

V Brně byl zahájen Teologický kurz

Ilustrace
9.10.2010
V sobotu 9. října 2010 byl v Brně zahájen další ročník Teologického kurzu, který pořádá Diecézní katechetické centrum Biskupství brněnského. Kurz se koná jednou za dva roky a chce posluchačům poskytnout základní vhled do teologických oborů z pohledu katolické nauky. Tento druh vzdělávání nabízí Biskupství brněnské již od roku 1989 a zájem o něj stále trvá. I letos se přihlásilo více než 130 zájemců z různých koutů brněnské diecéze, převážně mladých lidí. Někteří účastníci kurzu jsou i z míst vzdálenějších. Jde vesměs o vysokoškolské studenty, kteří v Brně studují, a vedle svého profánního studijního oboru si chtějí doplnit, utřídit a prohloubit i své náboženské vědomosti. Kurz však není pouze o znalostech; umožňuje člověku také prohloubit vztah k Bohu a zažít společenství církve. Mons. Jiří Mikulášek, který při zahájení studia slavil s účastníky kurzu mši svatou, všechny povzbudil a popřál jim, aby spolu se svatým Petrem byli „připraveni dát odpověď každému, kdo se jich ptá po důvodech naděje“ a se svatým Pavlem mohli říct: „Vím, komu jsem uvěřil“.