Biskupství brněnské

Oblastní charita Brno otevírá přístavbu Domova pokojného stáří Kamenná

Ilustrace
6.10.2010
Město Brno má díky Charitě další možnost ubytovaní pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence. Poskytne ji přístavba Domova pokojného stáří Kamenná s kapacitou 20 míst, která byla slavnostně otevřena a požehnána biskupem brněnským Mons. Vojtěchem Cikrlem dne 6. 10. 2010.

Oblastní charita Brno tak reaguje na očekávané demografické změny, kdy do roku 2030 se předpokládá vzestup populace seniorů v ČR o 60%, každý dvacátý občan bude starší 85 let. V důsledku stárnutí populace vzroste počet lidí postižených demencí. Město Brno má druhý nejvyšší index staří.

Více v Tiskové zprávě OCH Brno.

Foto Foto Foto