Biskupství brněnské

19. chorvatský den

Ilustrace
5.9.2010
Při příležitosti 19. chorvatského dne, který se pod záštitou Velvyslanectví Chorvatska v České republice koná 5. září 2010 v Jevišovce, bude generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek slavit v 10.00 hodin bohoslužbu.
Poté následuje průvod k pomníkům a požehnání znovuobnovení kamenného kříže.