Biskupství brněnské

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 2010 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně

Ilustrace
5.6.2010
Kromě poutní bohoslužby na Velehradě budou slovanští věrozvěsti připomenuti na desítkách míst v naší vlasti. Jen v brněnské diecézi je sv. Cyrilu a Metoději zasvěceno 56 kostelů a kaplí. Slovanští věrozvěsti, svatí Cyril a Metoděj, patří také ke spolupatronům katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, kde jejich sousoší zdobí první boční oltář tohoto chrámu a katedrála uchovává také ostatky sv. Cyrila. Slavnostní bohoslužba bude v katedrále slavena 5. července 2010 v 7.30 a v 9.00 hodin.