Biskupství brněnské

V rámci Noci kostelů 2010 bude ve Vranově u Brna přístupný světový unikát

Ilustrace
28.5.2010
Návštěvníci Noci kostelů na poutním místě Vranov u Brna budou mít mimořádnou příležitost zhlédnout prostory Lichtensteinské hrobky.

Krypta pro rod zakladatele byla zřízena současně s výstavbou kostela v 1. pol. 17. stol. Je zde dosud pohřbeno na 50 členů lichtensteinského rodu. Poslední zde spočinula princezna Marie Benedikta v lednu 1992, která chtěla být pochována po boku svého otce pohřbeného v r. 1938.

Je to světový unikát, kdy členové panujícího rodu cizího státu byli pohřbíváni mimo výsostné území své země, v tomto případě Lichtensteinského knížectví.

Program Noci kostelů 2010 ve Vranově u Brna.