Biskupství brněnské

Násilí ve jménu náboženství

Ilustrace
25.5.2010
Násilí ve jménu náboženství Přednáška s názvem Násilí ve jménu náboženství kpt. Mgr. Jana Pacnera, vojenského kaplana Univerzity obrany Brno, se bude konat v Salesiánském středisku mládeže (Brno-Líšeň, Kotlanova 13) dne 25. května 2010 v 19 hodin.

Bude se zabývat skutečností, která představuje jeden z velkých problémů dnešního světa: násilí, které je motivováno nebo ospravedlňováno náboženstvím. Zamyslíme se nad jeho příčinami u jednotlivců (psychologický rozměr) i ve společnosti (sociologický rozměr) a jakou roli při něm hrají média. Samozřejmě se dotkneme problematiky, nakolik nauka některých náboženství vede k násilí. Stěžejní otázka se dá vyjádřit takto: jak je možné, že hrůzné násilné činy páchají nezřídka náboženští lidé, kteří by se jinak zdáli být dobří a kteří mají vysoké mravní nároky na člověka i na společnost?

O přednášejícím:
Kpt. Mgr. Jan Pacner je kněz brněnské diecéze, který v současné době vykonává službu vojenského kaplana na Univerzitě obrany v Brně. Studoval teologii v Litoměřicích, v Salzburgu a na Teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Působil jako farní vikář v Křižanově a v Kutné Hoře, od roku 1998 byl administrátorem farnosti Brno-Řečkovice. Od 1. 9. 2005 je vojenským kaplanem. Nejprve působil ve Vojenské akademii Vyškov, od jara 2008 je na Univerzitě obrany v Brně. Od ledna do července 2007 byl kaplanem 10. kontingentu AČR v misi KFOR v Kosovu.

Kontakt:
S A L E S K O
Salesiánské středisko mládeže
- dům dětí a mládeže Brno-Líšeň
Kotlanova 13
628 00 Brno
tel.: +420 544 232 641
mobil: +420 605 285 352
fax: +420 544 214 209
web: www.salesko.cz

Plakátek