Biskupství brněnské

Jeden den na Petrově

Ilustrace
20.5.2010
Diecézní katechetické centrum (DKC) nabízí kněžím, katechetkám a katechetům, kteří se rozhodují, kam koncem školního roku s dětmi na výlet, aby prožili jeden den v Brně na Petrově s programem k Roku kněží.Akce se uskuteční ve čtvrtek 20. května 2010 od 9 do cca 15 hodin. Na programu bude mše svatá s otcem biskupem, tematicky zaměřené hry na různých stanovištích v areálu Petrova, malé divadelní představení o životě kněze a další.

Můžete přihlašovat skupinky dětí od 1. do 9. třídy ZŠ s doprovodem dospělé osoby / osob. Přihlášky přijímá DKC do 3. 5. 2010. Formulář přihlášky naleznete na http://www.biskupstvi.cz/kc. Kdo nemá přístup na internet, může si o formulář napsat na Biskupství brněnské, Diecézní katechetické centrum, Petrov 5, 601 43 Brno, či o něj požádat telefonicky (543 235 032, kl. 227 nebo 247). Všichni vedoucí přihlášených skupinek dostanou od organizátorů začát¬kem května podrobnější informace k programu.