Biskupství brněnské

Významný náboženský pedagog Franz Kett v Brně

Ilustrace
15.5.2010
V Brně dne 15. května 2010 proběhlo setkání s významným německým náboženským pedagogem Franzem Kettem. Franz Kett je zakladatelem pedagogického směru, který vychází z křesťanského pojetí člověka. Účastníci programu měli možnost teoreticky i prakticky otevřít základní existenciální témata jako mám jméno, mám místo na zemi nebo můj život je darem a úkolem, i aktuální témata určená ke katechezím ve farnostech jako námět k májové pobožnosti a biblický příběh o tom, jak Ježíš učil učedníky modlitbu Otčenáš. Programu se zúčastnilo asi 110 lidí z České republiky i ze Slovenska.

V závěru dne se konalo první setkání příznivců tohoto pedagogického směru, kterým bylo nabídnuto členství v nově založeném občanském sdružení s názvem Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s. Jeho cílem je především uchovávat, rozvíjet a podporovat celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, a to v úzké spolupráci s obdobnou společností v Německu. Společnost je akreditovanou institucí MŠMT ČR v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, která chce všem zájemcům ze škol i z farností nabízet specializaci pedagogického směru, který umí zprostředkovat některá všeobecná vzdělávací témata, ale také témata náboženské výchovy a katecheze.

Více informací o setkání i o pedagogice Franze Ketta je možno získat na webových stránkách sdružení http://pedagogika.archa.info/.