Biskupství brněnské

První jarní pouť 2010 ve Křtinách

Ilustrace
15.5.2010 - 16.5.2010
Ve dnech 15. a 16. května 2010 proběhne ve Křtinách u Brna první jarní pouť s následujícím programem:

Sobota 15.5.2010
Poutní bohoslužby v 8.00, v 900 a v 10.30 hodin.
V 17.30 hodin májová pobožnost
V 18.30 hodin poutní mše svatá, kterou celebruje P. Milan Mihulec, SDB. Po ní následuje světelný průvod přes ambity a kapli sv. Anny. Budou k dispozici svíce s potištěným chránítkem.

Neděle 16.5.2010 poutní bohoslužby v 6.30 hodin, v 7.30 hodin, v 9.00 hodin a v 10.30 hodin.Tuto mši bude slavit novoříšský opat P. Marian Rudolf Kosík, OPraem.
Ve 14.00 hodin následuje mariánská pobožnost a po ní přednáška P. Mariana Rudolfa Kosíka, OPraem., opata novoříšského o půl tisíciletém působení premonstrátů ve Křtinách v době od 13. století do roku 1784.