Biskupství brněnské

Křtinská zvonohra má nové zvony

Ilustrace
18.4.2010
V neděli 18. dubna 2010 ve 14.00 hodin bude požehnáno šest nových zvonů křtinské zvonohry.

Poté následuje koncert zvonohry na téma Zvoňte, zvony, na vzkříšení. Hraje Radek Rejšek.

Zvony křtinské zvonohry pocházejí z dílny zvonaře Petra Manouška. Každý ze zvonů, které byly ulity v Holandsku, je pojmenován po některém světci. Zvonařský rod Manoušků pochází z Habrůvky v křtinské farnosti a otec Petra Manouška zamýšlel pořídit pro Křtiny zvonohru již v roce 1946. Podařilo se mu však ulít jen dva zvony - Marii a Antonína.

Poutní místo Křtiny u Brna si v roce 2010 připomíná 800. výročí zjevení Panny Marie.

Jedno z nejvýznamnějších poutních míst brněnské diecéze, Křtiny u Brna se Santiniho chrámem Jména Panny Marie, bude rok 2010 prožívat jako jubilejní, protože od zjevení Panny Marie Křtinské uplyne 800 let.

Podle tradice se roku 1210 zjevila Panna Maria Křtinská v blízké Bukovince na rozkvetlém kaštanu. První písemnou zprávu přináší papežská listina z roku 1237. Největší rozkvět prožívaly Křtiny v 17. a 18. století. V první polovině 18. století byla postavena i nynější barokní svatyně dle návrhu architekta Giovanni Santiniho. Křtiny se v té době staly střediskem duchovní obnovy celé Moravy a byly nazývány První Ave.“

Veškeré informace jsou průběžně aktualizovány na stránkách http://krtiny.katolik.cz/jubileum2010.

Další informace: P. Jan Peňáz, farář ve Křtinách, tel. 736 529 221