Biskupství brněnské

Mons. Václav Fišer jubilantem

Ilustrace
17.4.2010
V sobotu 17. dubna 2010 v 10.00 hodin v kostele sv. Václava a sv. Anežky v Hustopečích u Brna si připomene 60. výročí kněžského svěcení Mons. Václav Fišer.

Hustopeče u Brna: Mons. Václav Fišer se narodil 9. 8. 1923 v Jiříkovicích (farnost Šlapanice u Brna). V roce 1943 maturoval na brněnském gymnáziu, poté dva roky pracoval jako dělník ve Zbrojovce. V letech 1945-1950 studoval na teologickém učilišti v Brně a před šedesáti lety, dne 16.4.1950 přijal společně s dalšími 34 kandidáty kněžské svěcení.

Devět z nich se sejde v pátek 16. dubna 2010 s brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem, který bude v katedrální kapli v 10.00 hodin předsedat děkovné bohoslužbě právě v den jejich 60. výročí svěcení.

Po svěcení působil Václav Fišer v letech 1952-1953 v Kloboukách u Brna, 1953-1965 v Českém Rudolci a dalších čtrnáct let prožil jako farář v Lukách nad Jihlavou. Od roku 1979 až dosud působí Mons. Václav Fišer v Hustopečích u Brna. V letech 1988- 2008 vykonával službu děkana hustopečkého.

Díky jeho iniciativě a velkému osobnímu nasazení byl v Hustopečích v devadesátých letech minulého století vybudován nový kostel sv. Václava s kaplí sv. Anežky, který brněnský biskup Vojtěch Cikrle posvětil 25. září 1994.

V roce 2000 jmenoval Václava Fišera papež Jan Pavel II. kaplanem Jeho Svatosti s právem užívat titul monsignor. V roce 2007 ocenil jeho obětavou kněžskou službu brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělením medaile sv. Petra a Pavla.