Biskupství brněnské

Květný pátek ve Sloupu v Moravském krasu 2010

Ilustrace
26.3.2010
Hlavní poutní mši ve Sloupu v Moravském krasu bude celebrovat brněnský biskup Vojtěch Cikrle na Květný pátek 26.března v 10.30 hodin.

Sloup v Moravském krasu: Sloup v Moravském krasu patří k sedmi nejvýznamnějším poutním místům brněnské diecéze. K Bolestné Matce Boží míří každoročně na "Květný pátek" tisíce poutníků.

Letošní program hlavního dne sloupských poutí začne tradičně v předvečer Květného pátku. Ve čtvrtek 25. března od 17.30 hodin bude probíhat v kostele modlitba sedmibolestného růžence, po ní následuje bohoslužba, které bude předsedat místní duchovní správce R.D. Karel Chylík. Program během Květného pátku 26. března bude naplněn především poutními bohoslužbami.

Přehled bohoslužeb a celebrantů:

  • v 5.00 – celebruje R.D. Mgr. Ervín Jansa (Lomnice u Tišnova)
  • v 6.00 – R.D. Dr. Pavel Konzbul (Brno)
  • v 7.00 – R.D. Mgr. Jiří Kaňa (Blansko)
  • v 8.00 – otcové pauláni z Vranova
  • v 9.00 – P. Marian Rudolf Kosík, OPraem, opat novoříšský
  • v 10.30 – Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský
  • v 18.00 – P. Josef Hudec O.Cr., probošt z Hradiště u Znojma

Ve 13.00 hod začne odpolední program sestávající z pobožnosti křížové cesty a svátostného požehnání. Během celého dopoledne bude pro věřící příležitost ke slavení svátosti smíření.