Biskupství brněnské

Postní duchovní obnova pro ženy

Ilustrace
20.3.2010
UNIE katolických žen, pobočka Brno, pořádá v sobotu 20. března 2010 od 8.30 hodin postní duchovní obnovu pro ženy.

Obnova se bude konat již tradičně na faře u chrámu sv. Augustina v Brně (Masarykova čtvrť - konečná tramvaje č. 4). Patronát nad duchovní obnovou převzal a duchovní obnovu povede P.Mgr. Pavel Šenkyřík.

Během duchovní obnovy budou promluvy, rozjímání, modlitba růžence, možnost přistoupení ke svátosti smíření a obnova bude zakončena mší svatou. Ukončení asi ve 12.30 hodin, drobné pohoštění bude zajištěno.