Biskupství brněnské

Program přednášek Moravskoslezské křesťanské akademie v březnu 2010

Ilustrace
1.3.2010 - 31.3.2010
Program přednášek Moravskoslezské křesťanské akademie v jednotlivých regionech na březen 2010.

Kontakty
612 00 Brno, Divišova 19
tel./fax: 545 223 159, 607 987 661
e-mail: mska@volny.cz
http://www.mska.biz

Program přednášek v jednotlivých regionech:

 • Region Brno
  • 9. 3. 2010 v 17 hod, sál Biskupství brněnského, Petrov 2
   JUDr. Petr Pithart: Důležité historické události očima křesťanského politika
  • 23. 3. 2010 v 17 hod, sál Biskupství brněnského, Petrov 2
   Reprodukční medicína a etika (panelová diskuze)
   Účastníci panelu: MUDr. Aleš Bourek, PhD., Prof. MUDr. Ladislav Pilka, DrSc., JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D., Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., doc. Jindřich Šrajer, Dr.theol.
 • Region Jihlava
  • 8. 3. 2010 v 18 hod, sál svatojakubské farnosti
   Přednáškový cyklus Svatí v českých dějinách - sv. Vojtěch
  • 22. 3. 2010 v 18 hod, sál svatojakubské farnosti
   Přednáškový cyklus Svatí v českých dějinách - sv. Prokop
 • Region Kyjov
  • 24. 3. 2010 v 17 hod, farní kostel
   P. František Lízna, SJ: Vyznání kněze poutníka zabývajícího se lidmi na okraji
 • Region Olomouc
  • 16. 3. 2010 v 17 hod, Arcidiecézní muzeum - Mozarteum
   Prof. MUDr. PhDr. Eugen Strouhal, DrSc.: Lékařství u starých Egypťanů
 • Region Prostějov
  • 3. 3. 2010 v 17.30 hod, CM gymnázium, Komenského 17
   Diskuzní večer o záměrném zkreslování historie v učebnicích dějepisu - Byla Bílá hora největším neštěstím našich dějin?
 • Region Telč
  • 18. 2. 2010 v 18 hod, Konvikt sv. Andělů v Telči, nám. Jana Kypty 74
   Ing. Pavel Jajtner: Diplomatem v Rakousku, Maroku a u dvou papežů
 • Region Velké Meziříčí
  • 12. 3. 2010 v 17.30 hod, farní sál, Náměstí 18
   P. Josef Stuchlý, SJ: Knězem pro vysokoškoláky
 • Region Vsetín
  • Přednáškový cyklus Poznáním ke sblížení
   3. 3. 2010 v 17 hod, přednáškový sál vsetínského zámku na Horním náměstí
   Ing. Pavel Jajtner: Význam návštěvy Beneditka XVI. v ČR (nejen) pro ekumenismus
  • 10. 3. 2010 v 17 hod, přednáškový sál vsetínského zámku na Horním náměstí
   doc. PhDr. Vojtěch Cekota: Toleranční patent – historické souvislosti
 • Region Znojmo
  • Přednášky o postních nedělích po křížové cestě v 15.00 hod
   7. 3. 2010 v 16 hod, fara u kostela sv. Mikuláše
   MUDr. Anna Švehláková: Duchovní a lékařský pohled na problematiku osamělosti
  • 14. 3. 2010 v 16 hod, fara u kostela sv. Mikuláše
   PhDr. Roman Zaoral: Každodenní život ve středověkém klášteře
  • 21. 3. 2010 v 16 hod, fara u kostela sv. Mikuláše
   Mgr. Tomáš Parma: Kardinál Ditrichštejn