Biskupství brněnské

Slavnostní otevření Chráněného bydlení sv. Anežky a nových pracovních prostor Charitní ošetřovatelské služby

Ilustrace
24.2.2010
Dne 24. února 2010 v 9 hodin budou v Domově sv. Anežky Oblastní charity Brno v Žižkově ulici č. 3 za přítomnosti zástupců Diecézní charity Brno, města Brna a Jihomoravského kraje slavnostně otevřeny a požehnány byty Chráněného bydlení sv. Anežky pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany a nové pracovní prostory Charitní ošetřovatelské služby. Nová služba - Chráněné bydlení sv. Anežky zahájila provoz 1. 1. 2010. Oblastní charita Brno reaguje na poptávku po bezpečném bydlení pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany. Vedoucí chráněného bydlení Bc. Ivana Petrášková říká: „Potřeba vzniku této nové služby vzešla z procesu komunitního plánování sociálních služeb města Brna. Cílem bydlení v chráněných bytech je umožnit klientům žít plnohodnotný život, který se co nejvíce podobá životu jejich vrstevníků v běžném domácím prostředí. Kvalita a bezpečí chráněného bydlení významně ovlivňuje kvalitu života a často rozhoduje o zachování plné autonomie seniorů a zdravotně znevýhodněných občanů. Rozhoduje také o tom, zda člověk s handicapem může vést s podporou pracovníků této služby samostatný život, či zda se pro něho stává nutností využít některé z ústavních forem péče, která je finančně nákladnější a méně uspokojivá než vlastní domácnost“. Pro tuto službu je vyčleněno 6 bytů v domě sv. Anežky na Žižkové ulici v Brně. Dva z těchto bytů jsou nově zrekonstruované.

Nové pracoviště Charitní ošetřovatelské služby vzniklo přebudováním sklepních prostor v suterénu budovy Domova sv. Anežky v Žižkově ulici 3. Odpovídající pracovní zázemí umožňuje pracovníkům této služby zvyšovat kvalitu poskytované péče. Charitní ošetřovatelská služba poskytuje domácí péči od roku 1993 a její služby mohou využít občané z celého území města Brna. Jedná se především o nemocné, jejichž stav vyžaduje odbornou zdravotnickou péči, ale jejich zdravotní či sociální stav jim neumožňuje docházet do zdravotnického zařízení. Bez možnosti využít služeb domácí ošetřovatelské péče by museli být tito nemocní hospitalizováni ve zdravotnickém zařízení.

Další informace:
projektový manažer Oblastní charity Brno Jiří Hofírek
email: jiri.hofirek@caritas.cz
tel: +420 736 522 882