Biskupství brněnské

Postní duchovní obnova manželů 2010

Ilustrace
19.2.2010 - 20.2.2010
Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně nabízí manželským párům „Postní duchovní obnovu manželů“, jako přípravu na blížící se Velikonoce.Duchovní obnova se uskuteční o víkendu 19. 2.–20. 2. 2010 v rekreačním středisku Drak v Křižanově. Začíná v pátek večeří a končí v sobotu večeří.

Setkání nabízí manželům prostor k zamyšlení nad svým vztahem k Bohu, k sobě navzájem i ke svým nejbližším. Během duchovní obnovy mohou manželé využít příležitosti ke společné modlitbě, účasti na mši svaté, svátosti smíření nebo k osobním rozhovorům s knězem.

Termín konání: 19. 2. – 20. 2. 2010 v rekreačním středisku Drak v Křižanově.

Další informace: Plakátek