Biskupství brněnské

Průvod světla 2009

Ilustrace
8.12.2009
„Průvod světla“ vyjde v úterý 8. prosince 2009 v 17.20 hodin z Denisových sadů do katedrály sv. Petra a Pavla v Brně. Brno: Průvod se svícemi, lampiony a loučemi předchází slavnostní bohoslužbě v brněnské katedrále v úterý 8.12.2009 od 17.30 hodin, kterou bude celebrovat generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek. Průvod, který vyjde v 17.20 hodin z Denisových sadů, se koná u příležitosti slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

Učení o neposkvrněném početí Panny Marie vyhlásil papež Pius IX. za článek víry 8.12.1854. Tato nauka říká, že Matka Boží Maria byla v okamžiku svého početí zvláštní Boží milostí uchráněna dědičného hříchu.

Průvod světla má symbolicky připomenout Pannu Marii jako první světlo, které se rozzářilo před příchodem Ježíše Krista. Tradici založil v Jubilejním roce 2000 brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Plakátek

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality