Biskupství brněnské

Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na věrné zemřelé v brněnské katedrále 2009

Ilustrace
1.11.2009 - 2.11.2009
Bohoslužby o slavnosti Všech svatých (1. listopadu) a v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé (2. listopadu) bude v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně slavit brněnský biskup Vojtěch Cikrle.Brno: Pontifikální bohoslužbu 1.11. bude v katedrále sv. Petra a Pavla slavit biskup Vojtěch Cikrle v 9.00 hodin. Další nedělní bohoslužby jsou v 7.30 hodin a v 10.30 hodin.

Pontifikální bohoslužbu 2.11. bude biskup Cikrle slavit v 17.30 hodin.Další bohoslužba je v katedrální kapli ráno v 7.30 hodin.

Přímo v katedrále na Petrově má hrob pět brněnských biskupů: Vincenc Josef kníže Schrattenbach (+ 1816), Václav Urban rytíř Stuffler (+ 1831), Jan Antonín Arnošt hrabě Schaffgotsche (+ 1870), Karel Nöttig (+ 1882) a Josef Kupka (+ 1941).

Ve dnech 1. - 8. 11. je možné získat vždy jednou za den plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci při splnění následujících podmínek: přijetí svátosti smíření (i několik dní předem), přijetí svatého přijímání (v den získávání odpustků), modlitba na úmysl Svatého otce a nemít trvalé zalíbení v žádném hříchu. Navíc je třeba: - 1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den při návštěvě kostela se pomodlit modlitbu Otče náš a Vyznání víry. - V době od 1. do 8. 11. při návštěvě hřbitova se pomodlit za zemřelé. Využijme této možnosti podílet se na rozdělování vzácných Božích darů z pokladu církve.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality