Biskupství brněnské

300 let poutního místa Kostelní Vydří

Ilustrace
14.10.2009
Na podzim roku 2009 připravilo Diecézní muzeum v Brně ve spolupráci s konventem karmelitánů v Kostelním Vydří v kryptě katedrály sv. Petra a Pavla výstavu s názvem „300 let poutního místa Kostelní Vydří“.Vernisáž proběhne 14. října v 16. 00 hodin v sále biskupství Petrov 2.

Brno/kostelní Vydří: Výstava představí významné místo Panny Marie Karmelské s jeho bohatou historií a poutní tradicí. Základem instalace budou panely s texty a fotografiemi, které přiblíží nejstarší historii mariánské svatyně od počátku 18. století, stavební dějiny kláštera, milostný obraz Škapulířové Madony v širším kontextu mariánské ikonografie, seznámí s legendou o posvátném škapulíři a představí významné osobnosti a představitele karmelitánského řádu, kteří se zasloužili o rozvoj poutního místa. Autorem textů na panelech, které jsou současně instalovány také v prostorách kláštera ve Vydří, je převor konventu karmelitánů v Praze–Liboci P. Gorazd Pavel Cetkovský, který se historií poutního místa a působením řádu karmelitánů v českých zemích již dlouhodobě zabývá.

Výstava bude doplněna exponáty vypůjčenými z kláštera v Kostelním Vydří, z Diecézního konzervátorského centra a Archivu biskupství brněnského. K vidění budou zejména poutní tisky a archivní dokumenty, ale také trojrozměrné předměty ilustrující působení řádu karmelitánů v Kostelním Vydří, řádovou spiritualitu i dobový kontext. V části expozice budou instalovány exponáty související s klíčovou osobností stavebních dějin kláštera - Janem Matějem Butzem z Rolsbergu, za jehož působení byla ke kapli Panny Marie přistavěna budova pro duchovního správce, která se později stala centrem klášterního areálu. Jan Matěj Butz nejenže dosáhl hodnosti probošta olomoucké kapituly, ale v polovině 18. století byl také kanovníkem kapituly brněnské. Tuto skutečnost dokreslují některé liturgické předměty z tohoto období z depozitáře brněnského biskupství. Zároveň také věnoval klášteru v Kostelním Vydří jeden z jeho největších „pokladů“- rozměrnou knihovnu obsahující vzácné knihy převážně z 18. století, jejichž vybrané ukázky si návštěvník bude moci na výstavě prohlédnout.

Dalším „lákadlem“ výstavy bude jistě audiovizuální program prezentující současné architektonické a krajinářské úpravy areálu kláštera i jeho širšího okolí, jehož autory jsou mladí architekti Petr a Markéta Veličkovi.

Cílem tohoto výstavního počinu je nejen přiblížit návštěvníkům nejznámější sídlo karmelitánů v českých zemích, ale také upozornit na současné působení řádu v oblasti kultury, vzdělání a duchovní činnosti, a představit karmelitány jako pečlivé strážce poutní tradice a zároveň aktivní činitele v péči o významnou sakrální památku a její stavební rozvoj.

Vernisáž výstavy proběhne 14. října 2009 v 16. 00 hodin v sále biskupství (Petrov 2), výstava bude instalována v kryptě katedrály sv. Petra a Pavla a bude otevřena od 15. října do 22. listopadu 2009 každý den kromě pondělí od 10 do 17 hodin, ve čtvrtek pouze do 16.15 hodin.

Plakát