Biskupství brněnské

Skrytá rizika informačního věku

Ilustrace
6.10.2009
SaVIO - salesiánské vzdělávací informační okruhy - cyklus besed, přednášek, vzdělávacích programů pro širokou veřejnost pořádá na přednášku MUDr. Lubomíra Kukly, CSc., Skrytá rizika informačního věku.V průběhu večera se zaměříme na stále důležitější téma komunikačních schopností, zvláště s ohledem na jejich možné pozitivní či negativní působení na děti a mládež. V rámci přednášky můžeme očekávat informace týkající se míry dopadu reklamy, televizního "virtuálního" světa či internetu na psychosociální vývoj dítěte. Samozřejmě se budeme věnovat i otázce ochrany dětí a dospívajících před negativními účinky medií a nových forem komunikace.

Lubomír Kukla (narozen 1955) je vedoucím výzkumného pracoviště preventivní a sociální pediatrie lékařské fakulty MU v Brně a vědeckým sekretářem odborné společnosti sociální pediatrie České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Je národním i mezinárodním koordinátorem vědeckého projektu ELSPAC (Evropská dlouhodobá studie těhotenství a dětství), kterou zaštiťuje Světová zdravotnická organizace (WHO). Je uznávaným odborníkem v oborech sociální pediatrie a patologie, veřejného zdravotnictví a epidemiologie. Je autorem rady časopiseckých publikací, kapitol v knihách i knih domácí i zahraniční provenience, přednáší na mnoha světových i domácích kongresech a konferencích. Pedagogicky působí na řadě míst a universit v ČR (MU, UK ad.).

Přednáška se koná v úterý 6. října v 19.00, klub VeSPOD, v SaSM Kotlanova 13, Brno-Líšeň. Více na www.salesko.cz.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality