Biskupství brněnské

Na počest Svatéto otce Benedikta XVI. zazní v Brně Janáčkova Sinfonietta

Ilustrace
27.9.2009
Na hudebním doprovodu bohoslužby papeže Benedikta XVI. v Brně v neděli 27. září 2009 se bude podílet 120 členný Katedrální smíšený sbor Brno, 16 členný žesťový orchestr, 16 členná Svatomichalská gregoriánská schola s uměleckým vedoucím Josefem Gerbrichem, houslista Pavel Kyncl, tenoristé Ondřej Múčka a Petr Levíček, varhaník David Postránecký. Hudební nastudování povede a dirigentem bude Petr Kolař. „Výběr skladeb pro papežskou bohoslužbu je rozmanitý,“ říká Petr Kolař. „Jednak byly zařazeny z velké části kompozice autorů, jejichž hudební tvorba se nějakým způsobem vztahuje k Brnu, např. skladby Leoše Janáčka, Františka Musila, Miroslava Příhody, Jana Kunce, Zdeňka Pololáníka, Jaromíra Hniličky, dále významných autorů české duchovní hudby - letos zesnulého Josefa Olejníka, Bohuslava Matěje Černohorského a autorů světových Johanna Sebastiana Bach, Dimitra Stěpanoviče Bortnianského, Marcela Duruflé a Jeana Berthiera... Mimo jiné bude z tvorby Leoše Janáčka uvedena první část slavné Sinfonietty, kompozice věnované městu Brnu, zazní v okamžiku, kdy Svatý otec začne projíždět papamobilem mezi věřícími. Svatého otce pozdraví sbor i v jeho rodném jazyce zpěvem chorálu J.S.Bacha Jesus bleibet meine Freude. Pro připomenutí moravských staroslověnských kořenů zazní kompozice D.S.Bortnianského Iže cheruvímy. Těsně před závěrem papežské bohoslužby bude uveden zpěv Christus vincit brněnského autora Jana Kunce. Tento zpěv je světově známý, neboť se stal znělkou rádia Vatikánu,“ dodává Kolař.

Pro společný zpěv přítomných poutníků byly vybrány obecně známé duchovní písně z Kancionálu.

Část programu bude veřejnosti představena při koncertu duchovní hudby ve slavnostní Den Brna 15.8. ve 20.00 a při bohoslužbě 16.8. v 10.30 v brněnské katedrále.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality