Biskupství brněnské

Hradišťan zazpívá o Panně Marii Tuřanské

Ilustrace
27.9.2009
Starou modlitbu k Panně Marii Tuřanské s využitím hudebního motivu ze sbírek Františka Sušila zhudebnil Jiří Pavlica na počest návštěvy Svatého otce v Brně. Píseň v premiéře zazní při vystoupení muziky Hradišťan v neděli 27. září v areálu tuřanského letiště v rámci programu před příletem papeže.Právě socha P.Marie Tuřanské, jedné z nejstarších soch nalezených na našem území, ozdobí papežské podium při bohoslužbě.

Hradišťan má připraveny i hudební pozdravy pro poutníky sousedních zemí – Německa, Rakouska, Polska a Slovenska, pro které zazpívá mariánské písně v jejich rodné řeči.

Legenda o nalezení milostné sošky Panny Marie
Slavný latinsky psaný spis jezuity Bohuslava Balbína (1621-1688) Diva turzanensis popisuje příběh nalezení milostné sošky takto:

„Roku 1050 šel nábožný a u svých sousedů vážený rolník Horák, v Chrlicích usedlý, večer z polní práce domů. Na místě, kde jsou nyní Tuřany, byl les a v něm keře planých růží. Zde spatřil blíže cesty v jednom keři velké světlo zářící na všechny strany. Byl to oheň bez kouře, bez plápolu a bez praskotu. Nelekl se toho muž statečný, ale byl zvědav, co se zde děje neobyčejného. Hned se domníval, že se tu něco nebeského, podivuhodného ukrývá; přistoupí, a hle! Vidí věc neobyčejnou, vidí tu nebeskou Růži neporušenou žádným trním hříchů, vidí Matku Boží, od níž světlo nebeské tak mocně se šíří.“

Na místě, kde byla milostná soška nalezena, dnes stojí Kaple Zjevení, postavená roku 1901. Je součástí tuřanského poutního areálu, který tvoří kostel Zvěstování Panně Marii s monumentálním průčelím a dvěma zdaleka viditelnými věžemi, dílem Jana Křtitele Erny a Wiléma Dwořaka. Kolem kostela je pěkná zahrada s růžemi a vzrostlými kaštany, kolem ní část ambitů, využívaných pro aktivity farnosti, dále šestiboká raně barokní kaple, dnes zvaná Kaple padlých. Bývalá jezuitská rezidence z roku 1666 v sousedství kostela je dnes radnicí. V blízkosti kostela se nacházejí vzácné sochy sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie s nejvýznamnějšími jezuitskými světci - Ignácem z Loyoly a Františkem Xaverským a památný kříž z roku 1811.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality