Biskupství brněnské

Rok kněží 2009 - 2010 v brněnské diecézi

Ilustrace
16.6.2009 - 11.6.2010
Sv.Jan Vianney Rok kněží byl v brněnské diecézi zahájen 16. června 2009 setkáním kněží brněnské diecéze s biskupem Vojtěchem Cikrlem při oslavě Dne za posvěcení kněží v Tasovicích, rodišti sv. Klementa Marie Hofbauera.

Rok kněží se promítal do hlavních poutí konaných v letech 2009 - 2010 v brněnské diecézi – kněžská pouť v Kostelním Vydří, Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou, oslava Dne za posvěcení kněží, byl častým námětem přednášek, rekolekcí a homilií.

Dne 20. května 2010 se uskutečnil "Jeden den na Petrově", kterého se zúčastnilo více než 700 dětí s dospělým doprovodem. Tématem byl právě Rok kněží.

O akci:
Více než sedm set dětí z různých farností brněnské diecéze spolu s doprovodem katechetů, učitelů náboženství a kněží zaplnilo brněnský Petrov a jeho okolí. Diecézní katechetické centrum jim připravilo a s pomocí mnoha dobrovolníků umožnilo prožít „Jeden den na Petrově“ plný her a zajímavých setkání.

Děti se setkaly s otcem biskupem Vojtěchem Cikrle a při hrách měly možnost dostat se i do míst, kam obvykle turisté nechodí. Celý den se nesl ve znamení Roku kněží, který vyhlásil papež Benedikt XVI., proto přišel účastníky akce pozdravit i „živý“ Jan Maria Vianney, patron všech farářů.

Na různých stanovištích v areálu Petrova, Denisových sadů i blízkého kapucínského kláštera s rozlehlou zahradou se děvčata a kluci setkali s dalšími významnými svatými kněžími jako byli například Cyril a Metoděj, Jan Nepomucký, Jan Sarkander, Klement Maria Hofbauer, Norbert a Jan Bosko, a popovídat si s nimi. Na věži katedrály je přivítal slavný obránce Brna z doby švédského obléhání – jezuita Martin Středa. V jednom z kanovnických domů se od generálního vikáře Jiřího Mikuláška dozvěděli o Janu Bulovi – knězi brněnské diecéze, který byl za komunistického režimu nespravedlivě obviněn a popraven. Snad největší popularitu sklidil Jan Kapistránský svým kázáním na vnější kazatelně katedrály, která za jeho života ještě neexistovala, ale byla postavena později na jeho počest.

Celý den zakončilo defilé „živých“ světců, malé divadelní představení v podání několika pracovníků Radia Proglas, požehnání otce biskupa a sladkou tečkou se stala zmrzlina.


Během roku byla vydána Diecézním katechetickým centrem brožura Věrnost Kristova, věrnost kněze - Praktické podněty k Roku kněží a tématu kněžství
Více zde.

K tématu Rok kněží a kněžství byly Diecézním katechetickým centrem postupně připravovány články a drobné pomůcky, např. luštěnky, publikované v diecézním Katechetickém věstníku.
(Některé z nich jsou rovněž na stránkách Diedézního katechetického střediska pod ikonkou "Kněžství")

K oslavě Roku kněží se svými aktivitami připojilo také Diecézní muzeum v Brně: Dne 9. října 2009 se uskutečnila společná komentovaná prohlídka expozice Vita Christi pro generální vikáře všech diecézí s velmi dobrým ohlasem, a dne 3.11. 2009 se uskutečnila společná komentovaná prohlídka expozice Vita Christi a výstavy v kryptě, věnované poutnímu místu Kostelní Vydří pro karmelitány.

V brněnské diecézi ukončil Rok kněží pontifikální bohoslužbou v katedrále sv. Petra a Pavla brněnský biskup Vojtěch Cikrle v den slavnosti Nejsvětějšího srdce Ježíšova 11. června 2010 v 17.30 hodin.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality