Biskupství brněnské

Více míst pro seniory v Brně

Ilustrace
1.6.2009
V pondělí 1. června 2009 požehná brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle základní kámen přístavby charitního Domova pokojného stáří Kamenná a zasvětí domov svaté Zdislavě. Vedoucí domova Jana Kopecká k tomu říká:“ Každé dobré dílo má svého patrona. My jsme si vybrali svatou Zdislavu, protože i ona pečovala o potřebné lidi. V této době je pro nás její přímluva zvláště důležitá. Pustit se do akce, jakou je přístavba domova, vyžaduje velkou podporu.“

Celkové náklady se odhadují na více než 18 mil. Kč. Charita Brno vedle vlastních zdrojů spoléhá na pomoc města Brna, Jihomoravského kraje, Ministerstva práce a sociálních věcí. Celý pracovní tým domova neustále usiluje o vyšší kvalitu poskytované péče seniorům podle nejnovějších poznatků. Naráží však na stávající, ne zcela vyhovující podmínky ve staré budově z počátku 20. století.

Plánovaná přístavba s kapacitou do 20 lůžek bude architektonicky uzpůsobená zejména pro poskytování sociálních služeb jedné z nejpotřebnějších skupin seniorů, tj. lidem trpícím Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence. Vnitřní uspořádání nových prostor bude koncipováno jako samostatné obytné buňky pro více obyvatel. Smyslem je proměnit institucionální bydlení v bydlení rodinného typu, které co nejvíce přiblíží seniory se závažným zdravotním postižením a speciálními potřebami normálnímu životu.

Program:
10.30 úvodní slovo vedoucí Domova Mgr. Jana Kopecká
náměstek primátora města Brna MUDr. Daniel Rychnovský
ředitel DCHB Ing. Mgr. Oldřich Haičman

10.50 žehnání základního kamene a zasvěcení Domova sv. Zdislavě
brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle

11.10 prohlídka Domova, občerstvení

Místo:
Domov pokojného stáří Kamenná, Kamenná 29, Brno

Jiří Hofírek
projektový manažer a PR pracovník Oblastní charity Brno
email: jiri.hofirek@caritas.cz
tel: +420 736 522 882

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality